საკურიერო მომსახურეობა თბილისში

  • ექსპრეს შეკვეთა

ექსპრეს შეკვეთის გაკეთება შესაძლებელია მხოლოდ თბილისის მასშტაბით.შეკვეთა რომელიც დაფიქსირებულია 18:00 საათამდე და გადახდილია ექსპრეს შეკვეთის ღირებულება (5ლარი)შემკვეთს ბარდება აუცილებლად იმავე დღეს, მითითებულ მისამართზე.შეკვეთა რომელიც დაფიქსირებულია 18:00 საათის შემდეგ ბარდება მომდევნო სამუშაო დღეს.თუ შემკვეთი ვერ უპასუხებს სატელეფონო ზარს მითითებულ ნომერზე,ვერ მოხერხდება ნივთის ჩაბარება იმავე დღეს.საკურიერო მომსახურეობა შაბათს და კვირას არ არის აქტიური.კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი აღნიშნულ ვადებში. პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66

  • მომდევნო დღის შეკვეთა

მომდევნო დღის შეკვეთა თბილისში არის უფასო. შეძენილი პროდუქტი შემკვეთს ბარდება შეკვეთის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში.თუ შემკვეთი ვერ უპასუხებს სატელეფონო ზარს მითითებულ ნომერზე,ვერ მოხერხდება ნივთის ჩაბარება იმავე დღეს.საკურიერო მომსახურეობა შაბათს და კვირას არ არის აქტიური.კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი აღნიშნულ ვადებში. პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66

საკურიერო მომსახურეობა საქართველოს მასშტაბით

პროდუქტის ღირებულებას ემატება 5 ლარი საკურიერო მომსახურეობისთვის. შეძენილი პროდუქტი ბარდება შეძენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში მითითებული ქალაქის ფოსტაში.ინფორმაციას პროდუქტის ჩამოსვლის შესახებ მიიღებთ SMS – ის სახით.საკურიერო მომსახურეობა შაბათს და კვირას არ არის აქტიური.კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი აღნიშნულ ვადებში. პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66

გთხოვთ პირადი ინფორმაცია შეავსოთ ზუსტად, რათა მოხდეს თქვენი იდენტიფიცირება და შეძლოთ გზავნილის მიღება გართულებების გარეშე.