საკურიერო მომსახურეობა

საკურიერო მომსახურეობა თბილისში

საკურიერო მომსახურეობა თბილისში არის უფასო.შეძენილი პროდუქტი ბარდება შეძენიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში.კომპანია იღებს ვალდებულებას,რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი.პირობების დარღვევის შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66

საკურიერო მომსახურეობა საქართველოს მასშტაბით

პროდუქტის ღირებულებას ემატება 5 ლარი საკურიერო მომსახურეობის.შეძენილი პროდუქტი ბარდება შეძენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში.კომპანია იღებს ვალდებულებას,რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი.პირობების დარღვევის შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66.გთხოვთ პირადი ინფორმაცია შეავსოთ ზუსტად,რათა მოხდეს თქვენი ინდეფიცირება და შეძლოთ გზავნილის მიღება.