კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

რა სახის ინფორმაციას ვაგროვებთ?

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენგან,როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით საიტზე,ანთავსებთ შეკვეთას,იწერთ სიახლეებს ან ავსებთ რაიმე ფორმას. ჩვენს საიტზე რეგისტრაციისას ან შეკვეთისას, თქვენ შეიძლება მოგთხოვოთ რომ შეიყვანოთ : სახელი,ელ-ფოსტა ან საფოსტო მისამართი. თუმცა თქვენ ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს ანონიმურად.

რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენგან მიღებული ინფორმაცია?

ნებისმიერი ინფორმაცია,რომელსაც მოვიპოვებთ თქვენგან შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

  • მოვახდინოთ თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაცია 
  • განვავითაროთ ჩვენი საიტი
  • მომსახურების გაუმჯობესებისთვის (თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება უფრო ეფექტურად ვუპასუხოთ ჩვენს მომხმარებელს მომსახურების მოთხოვნისა და საჭიროების შემთხვევაში ) ელ.ფოსტას რომელსაც თქვენ უთითებთ სიახლეების მიღების გრაფაში,ჩვენ ვიყენებთ რათა თქვენ იყოთ ყოველთვის ინფორმირებული ჩვენი საიტის სიახლეებისა და ახალი ამბების შესახებ. შენიშვნა: თუ თქვენ გსურთ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ ელ.ფოსტით სიახლეების მიღება,ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ განახორციელოთ ელ.ფოსტით შეტყობინებების მიღების ფუნქცია.

გავცემთ თუ არა ინფორმაციას სხვა პირებზე?

ჩვენ არ ვყიდი,ვცვლით ან გავცემთ სხვა პირებზე პერსონალურ ინფორმაციას.ეს არ მოიცავს ნდობით აღჭურვილ მესამე პირებს ,რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი საიტის,ბიზნესის ან სერვისის ფუნქციონირებაში,ასე რომ ეს ინფორმაცია დაცულია ჩვენს მიერ და ასევე კონფიდენციალურია ჩვენს მიერ ნდობით აღჭურვილი პირების მიერ.ჩვენ შესაძლოა ასევე გავცეთ თქვენი ინფორმაცია,როდესაც ჩვენ გვჯერა ეს არის მიზანშეწონილი და შეესაბამება კანონით დადგენილ წესებს,აღასრულებს ჩვენი საიტის პოლიტიკას, ან დაიცავშ ჩვენს ან სხვის უფლებებს,საკუთრებას ან უსაფრთხოებას. მიუხედავად ამისა არაპერსონალური სტუმრის ინფორმაცია შესაძლებელია გადაეცეს მესამე პირებს მარკეტინგის,რეკლამირების ან სხვა მიზნებისთვის

თანხმობა პირობებზე 

ჩვენი საიტის გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ,რომ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.