საკურიერო მომსახურეობა თბილისში

საკურიერო მომსახურეობა თბილისში არის უფასო. შეძენილი პროდუქტი მომხმარებლამდე მიდის შეძენიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში. კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი. პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66

საკურიერო მომსახურეობა საქართველოს მასშტაბით

პროდუქტის ღირებულებას ემატება 5 ლარი საკურიერო მომსახურეობისთვის. შეძენილი პროდუქტი ბარდება შეძენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში. კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ პროდუქტი ჩაბარდება დაუზიანებელი და გაუხსნელი. პირობების დარღვევის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ოპერატორს 557-65-11-66.

გთხოვთ პირადი ინფორმაცია შეავსოთ ზუსტად, რათა მოხდეს თქვენი იდენტიფიცირება და შეძლოთ გზავნილის მიღება გართულებების გარეშე.